Veel gestelde vragen

Als je je kind niet aanmeldt, kan je voor het schooljaar 2023-2024 je kind pas inschrijven vanaf 23 mei 2023 in een kleuter- of lagere school in Diest.
Op dat moment zullen in een aantal van de scholen geen vrije plaatsen meer zijn.

Alle kleuter- en lagere scholen van Diest doen mee.
Je vindt het overzicht van alle scholen op de website https://www.diest.be/onderwijs-en-kinderopvang/onderwijs/kleuter-en-lageronderwijs
Je kiest best meerdere scholen. Jouw volgorde van voorkeur telt. Bij te weinig plaatsen in je school van 1ste voorkeur, heeft je kind een 2de kans in de 2de school van voorkeur en zo verder

Dat kan, de vestigingsplaatsen staan in de lijst van de scholen waarvoor je je kind kan aanmelden. De afstand domicilie – vestigingsplaats wordt dan in rekening genomen.

Je hebt het rijksregisternummer van je kind nodig om het aan te melden.
Het rijksregisternummer kan je terugvinden op de Kids-ID van je kind of op een kleefbriefje van de mutualiteit.

Neen, je kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor je hebt aangemeld.

Hou rekening met volgende feiten: het systeem houdt rekening met jouw voorkeur maar jouw keuze beperken tot 1 school kan er mogelijks toe leiden dat je kind nergens toegewezen wordt.

Het aantal vrije plaatsen wordt bekendgemaakt op deze website in het tabblad ‘vrije plaatsen’.

Is er voldoende plaats vrij in de school van je eerste keuze, dan wordt deze toegewezen. Zijn er meer aanmeldingen dan vrije plaatsen voor een school of vestigingsplaats dan gaat de voorrang :

  • broers, zussen en kinderen van personeel worden als eerste gerangschikt
  • de andere kinderen worden toegewezen op basis van:
    1. de voorkeur van de ouders
    2. 50% van de plaatsen worden op basis van afstand van het domicilieadres tot de school toegewezen; 50% van de plaatsen worden op basis van toeval toegewezen

Voor de afstand tot de school geldt de wandelafstand.
Deze wordt berekend via GoogleMaps
Bij betwisting oordeelt de Ombudsdienst Inschrijvingen.

Als je met een officieel document kan aantonen dat je in de loop van het schooljaar 2023-2024 op een ander adres zal wonen, dan mag je dit adres gebruiken bij de aanmeldingen. Een officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt.

Bij betwisting/onduidelijkheid oordeelt de Ombudsdienst Inschrijvingen.

Neem contact op met de helpdesk : helpdesk@lopdiest.be

Je kan terecht bij de ombudsdienst inschrijvingen : helpdesk@lopdiest.be

De LOP-deskundige zal je klacht voorleggen aan de Ombudsdienst Inschrijvingen. Als je nog steeds vindt dat de weigering onterecht was, dan kan je je wenden tot de Commissie Leerlingenrechten. Je vindt de contactgegevens van deze commissie op de website www.ond.vlaanderen.be/leerlingenrechtencommissie
Je kan je ook rechtstreeks wenden tot de Commissie Leerlingenrechten.

Breng volgende documenten mee bij de inschrijving:

  • Het ticket voor inschrijving in de school
  • Kids-ID van je kind of een kleefbriefje van de mutualiteit (voor het rijksregisternummer)
  • Je identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)
  • Indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe domicilieadres waarmee je hebt aangemeld, indien dit verschillend is van het huidige domicilieadres

Op deze website kan je gericht zoeken via ‘zoekvak’ rechts bovenaan de pagina.

Of stuur een mailtje naar helpdesk@lopdiest.be