Hoe werkt aanmelden?

 • In het gewoon basisonderwijs in Diest meld je je kind eerst aan, vooraleer je je kind kan inschrijven.
 • Je hebt tijd om aan te melden.
 • De aanmeldperiode loopt van 28 februari 2023 vanaf 10u tot 21 maart 2023 om 23u59.
 • Je hoeft enkel je kind aan te melden als het nog niet is ingeschreven in een school of als je wil veranderen van school.
 • Aanmelden gebeurt met een elektronisch formulier dat je invult op een computer of een tablet.
  • Op het formulier vul je de gevraagde gegevens in zoals de naam van je kind, het rijksregisternummer, het domicilieadres van je kind …
  • Daarna maak je een keuze uit alle scholen voor gewoon kleuter- en basisonderwijs op het grondgebied Diest.
  • Kies voor verschillende scholen in volgorde van jouw voorkeur.
  • Jouw eerste schoolkeuze wordt zoveel mogelijk gevolgd.
 • Op sommige scholen is de vraag naar vrije plaatsen groter dan het aanbod.
  Hoe gebeuren de toewijzingen :

  • broers, zussen en kinderen van personeel worden als eerste gerangschikt
  • de andere kinderen worden toegewezen op basis van:
   1. de voorkeur van de ouders
   2. ofwel afstand tot de school ofwel toeval

Belangrijk!!!

Hoe meer scholen je kiest, hoe groter de kans op een toewijzing.

Het kiezen van slechts 1 school verhoogt niet de kans op toewijzing in die school.